พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ทุกๆ 14 วัน

พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ทุกๆ 14 วัน

พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 แล้ว

เพิ่มความปลอดภัย อุ่นใจ ทั้งแคมป์คนงานและสำนักงานใหญ่ พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 แล้ว

ยกระดับภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัย อุ่นใจ ทั้งไซต์ก่อสร้างและสำนักงานใหญ่ พนักงาน JWS

ยกระดับภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัย อุ่นใจ ทั้งไซต์ก่อสร้างและสำนักงานใหญ่ พนักงาน JWS และบริษัทในเครือทยอยรับวัคซีนป้องกัน COVID 19 แล้ว

มุ่งหน้าฉีดวัคซีนให้พี่น้องแรงงานของ JWS ทุกคน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย

มุ่งหน้าฉีดวัคซีนให้พี่น้องแรงงานของ JWS ทุกคน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยน้องแรงงานของ JWS รวมทั้งสิ้น 1,917 คน ได้ทยอยรับวัคซีนป้องกัน COVID 19 แล้ว

เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น ร่วมสนับสนุนมอบอาหารและของใช้จำเป็นผ่านสำนักงานเขต

เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น ร่วมสนับสนุนมอบอาหารและของใช้จำเป็นผ่านสำนักงานเขตลาดกระบังเพื่อมอบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และบุคลาการทางการแพทย์

เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น ร่วมสนับสนุนมอบถุงแดงเพื่อจัดการขยะติดเชื้อให้กับ กทม.

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การคัดแยกขยะติดเชื้อและวัสดุปนเปื้อนต่างๆ เป็นอีกทางหนึ่งที่ต้องทำเพื่อลด

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน

ทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ วัดถ้ำนกแอ่น อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ วัดถ้ำนกแอ่น อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร