Projects

พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ทุกๆ 14 วัน

เพิ่มความปลอดภัย อุ่นใจ ทั้งแคมป์คนงานและสำนักงานใหญ่ พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ทุกๆ 14 วัน ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรายังได้เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับพนักงานและพี่น้องแรงงานแล้ว 80% มุ่งเป้าฉีดให้ครบ 100% โดยเร็วที่สุด

เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 น้อยลง และอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยลง และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างดีและรวดเร็วที่สุด

ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ทีมงาน Safety และ Admin จากทุกๆ ไซต์งาน ทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆพนักงาน
JWS Construction
JWS Machinery
V Neramit
และ Poonsiri Concrete Industrial
ได้รับการตรวจเชิงรุกทุก 14 วัน เพื่อความอุ่นใจ ปลอดภัยของทั้ง พี่น้องแรงงาน พนักงาน JWS และบริษัทในเครือทุกท่านและชุมชนโดยรอบ

Next Activity and CSR