Projects

Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Slide Slide Slide Slide Slide Slide

ยกระดับภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความปลอดภัย อุ่นใจ ทั้งไซต์ก่อสร้างและสำนักงานใหญ่ พนักงาน JWS และบริษัทในเครือทยอยรับวัคซีนป้องกัน COVID 19 แล้ว

พนักงานของ JWS และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 1,200 คน ได้ทะยอยรับวัคซีนป้องกัน COVID 19 แล้ว เป็นวันที่ 2 และตั้งเป้าฉีดต่อเนื่องให้ครบ 100% ของพนักงาน

เพราะพนักงานของเราทุกคนคือคนสำคัญ ที่สนับสนุน JWS และบริษัทในเครือด้วยดีเสมอมา เราจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจให้กับพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรค รวมถึงคลายความกังวล ลดความเสี่ยงให้กับครอบครัวของพนักงาน และคู่ค้าทุกท่านที่มาติดต่อประสานงานกับพนักงานของเรา

เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID 19 น้อยลง และอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยลง และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างดีและรวดเร็วที่สุด

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆพนักงาน JWS และบริษัทในเครือ ได้รับวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและใจในครั้งนี้

“เพราะคุณคือคนสำคัญ”

Next Activity and CSR