Projects

เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น ร่วมสนับสนุนมอบถุงแดงเพื่อจัดการขยะติดเชื้อ ให้กับ กทม. เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การคัดแยกขยะติดเชื้อและวัสดุปนเปื้อนต่างๆ เป็นอีกทางหนึ่งที่ต้องทำเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค

ทางผู้บริหาร บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญ และได้สนับสนุนมอบถุงแดงเพื่อจัดการขยะติดเชื้อ ให้กับกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,580 ใบ โดยมีนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น มุ่งหวังเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 และหวังว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ในเร็ววัน

Next Activity and CSR