Projects

เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความปลอดภัย พร้อมไปต่อ พวกเราเริ่มได้รับการตรวจ ATK ก่อนเริ่มทำงานหลังวันหยุดปีใหม่

เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความปลอดภัย พร้อมไปต่อ พวกเราเริ่มได้รับการตรวจ ATK ก่อนเริ่มทำงานหลังวันหยุดปีใหม่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำสำนักงาน พี่น้องแรงงานของ JWS Construction และบริษัทในเครือ รวมถึงพี่น้องแรงงานของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานร่วมกัน เริ่มได้รับการตรวจ ATK แล้วตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา

Next Activity and CSR