Stadium & Sport Complex

Stadium & Sport Complex

J-87

True ARENA HUA HIN

52/52 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สนามกีฬาและสปอร์ตคอมเพล็กซ์

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-87

True ARENA HUA HIN

52/52 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สนามกีฬาและสปอร์ตคอมเพล็กซ์

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-87

True ARENA HUA HIN

52/52 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สนามกีฬาและสปอร์ตคอมเพล็กซ์

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Proud Real Estate

Next Project