Projects

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงาน)

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (สำนักงาน) ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสะอาดปลอดเชื้อ แก่พนักงานงานและผู้ที่มาติดต่อ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งลดการแพร่ระบาดตามคำสั่งของภาครัฐ

Next Activity and CSR