Projects

Slide Slide Slide

Slide Slide Slide

พิธีรับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2020 แด่ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว

พิธีรับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2020  แด่ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว
โดย ดร. ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี (ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา)
ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ศูนย์ประชุม สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

Next Activity and CSR