Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-91

HYDE SukhumVit 11

ซอย สุขุมวิท 11 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อาคารคอนโดมิเนียม โครงการประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-91

HYDE SukhumVit 11

ซอย สุขุมวิท 11 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อาคารคอนโดมิเนียม โครงการประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-91

HYDE SukhumVit 11

ซอย สุขุมวิท 11 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

อาคารคอนโดมิเนียม โครงการประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Grand Asset

Next Project