Community Mall

Community Mall

J-207

Ekkamai Com Mall

ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 หลัง

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-207

Ekkamai Com Mall

ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 หลัง

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-207

Ekkamai Com Mall

ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า จำนวน 3 หลัง

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Com 7

Next Project