Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-186

Piya Apartment at Sukhumvit 15

ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-186

Piya Apartment at Sukhumvit 15

ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-186

Piya Apartment at Sukhumvit 15

ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Piyasombat Property

Next Project