Factory & Warehouse

Factory & Warehouse

J-110

NEO Factory

ตำบอล บึงคอไห อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

อาคารโรงงานและคลังสินค้า

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง))

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-110

NEO Factory

ตำบอล บึงคอไห อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

อาคารโรงงานและคลังสินค้า

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-110

NEO Factory

ตำบอล บึงคอไห อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

อาคารโรงงานและคลังสินค้า

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

NEO Coproate

Next Project